آشنايي با هندبال


تمرينات مقدماتي


1- سفيد و سياه2- ربودن دستمال بقيه بازيكنان3- گرگ بازي با يك جفت گرگ4- نيش مار با سر ، طعمه سعي مي كند در قسمت دم قرار گيرد .5- نيش مار با دو سر6- شكار بازيكن تنها7- آزاد كردن بازيكن شكار شده8- حركت سريع داخل محوطه9- سرعت در حمل توپ10- انتقال مرحله اي توپ ها به ايستگاه آخر11- ربودن توپ و تعقيب12- حركت زيگزاگ13- تمرينات ايستگاهي سرعت14- حركت آينه15- سرعت در انتقال توپ16- انتقال توپ به محل هاي استقرار17- تغيير استقرار18- غلط ، پاس 19- دفاع از توپ20 - سرعت در انتقال توپ21- انتقال توپ به دروازه حریف22- انتقال توپ به دروازه حریف23- عبور از مدافع عرضی24- انتقال توپ به ایستگاه25- عبور از ایستگاه ها


26- هدف گیری27- هدف گیری28- شوت به دروازبان29- دریبل ایستگاهی30- جابجایی31-جابجایی32- انتقال توپ سرعتی - چابکی33- دریبل34- دریبل35- دریبل و انتقال توپ36- دریبل نوبتی37- دریبل داخل حلقه ها38- پاس عرضی و تغییر جا39- پاسکاری دایره ای40- پاسکاری تعادلی

 

۴۱- هدف گیری


 

۴۲- هدف گیری

۴۳- هدف گیری

۴۴- دریبل

۴۵- دریبل و تغییرات در اجرا

۴۶- دریبل و جابجایی

۴۷- انتقال توپ

۴۸- انتقال توپ

۴۹- انتقال توپ

۵۰- هدف گیری

۵۱- هدف گیری

۵۲- پاسکاری و شوت به وسط

۵۳- پاسکاری ترکیبی با دو توپ

۵۴- دریبل با مانع

۵۵- مهارت در دریافت توپ

۵۶- پاسکاری با مدافع سیار

۵۷- پاسکاری با دیوار

۵۸- جابجایی

۵۹- پاسکاری تعادلی

۶۰- دریبل داخل حلقه ها

۶۱- پاسکاری عرضی


۶۲- حرکت بازیکن وسط به حلقه خالی


 

۶۳- حرکات جهشی جانبی

۶۴-تقویت سرعت رقابتی

۶۵- عبور از تشک

۶۶-عبور از بین بازیکنان متحرک در عرض

۶۷-پاسکاری دو به یک

۶۸- پاسکاری ۶ به ۲

۶۹- تقویت عکس العمل- شوت به دیوار

۷۰-تقویت پای دروازبان

+ نوشته شده توسط عزت الله رزمگر در پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 21:48 |